Historia Szkoły

O tym, że już od 1818 r. istniała szkoła na Suchostrzygach wspomina Roman Landowski w książce pt. "Tczew spacery w czasie i przestrzeni" w cz. I str. 230. Informuje on o istnieniu 2 podmiejskich szkół Tczew na terenie Suchostrzyg i Czyżykowa: "Obie podmiejskie szkoły założono w 1818 r."

Zapis o edukacji w budynku obecnej SP 8 znajduje się w naszych starych kronikach szkolnych:

11.10.1903 - pierwsza wzmianka: np. "Wojciech Gliński urzęduje przy tutejszej szkole"

15.06.1919 - W. Gliński udziela lekcji w języku polskim

30.01.1920 kier. W. Gliński, 183 uczniów (w języku polskim uczy się 114 uczniów, a w języku niemieckim 69)

1922/23 - 24 kwietnia przybywa do Tczewa Pan Prezydent RP Stanisław Wojciechowski. Przy tej okazji odwiedza Suchostrzygi i naszą szkołę.

1924/25 - Przemową i śpiewem patriotycznym obchodzono dnia 29 stycznia piątą rocznicę zajęć.

1925/26 - 23 kwietnia nasza szkoła po raz pierwszy obchodzi uroczystość św. Wojciecha, którego wybrano patronem placówki.

1926/27 - 22 czerwca przybywa statek "Mickiewicz, wiozący prochy wieszcza polskiego, Juliusza Słowackiego, z Francji do ojczyzny. Nasza szkoła również uczestniczyła, w oddaniu hołdu zasłużonemu poecie.

1944/45 - 5 maja 1945 roku szkoła po latach okupacji wznawia swoją działalność. Do dziś w tym samym miejscu odbywa się nauka.

23.04.2005 - uroczyste reaktywowanie wyboru patrona szkoły- św. Wojciecha

Obecnie Szkoła Podstawowa nr 8 jest szkołą z oddziałami od "0" do klas VI. W klasach I - VI funkcjonują 2 ciągi.