Patron Szkoły

 

WOJCIECH, biskup i męczennik (ok. 956 - 997)

sw_wojciech.jpg [198x323]


Jan Paweł II o św. Wojciechu:

•  Św. Wojciech pozostał do dziś postacią niezwykle fascynującą jako człowiek wielkiej prawości, obdarzony żelazną wolą, otwarty na duchowe i materialne potrzeby braci. Wielu uznaje go za godnego przedstawiciela nie tylko narodu czeskiego, ale całej chrześcijańskiej tradycji, wówczas jeszcze nie podzielonej. W tym świetle św. Wojciech jawi się  można powiedzieć – jako świadek “wszechstronny”, którego Bóg dał chrześcijańskiej wspólnocie dawnej i obecnej. Jest znakiem harmonii i współpracy, jaka winna istnieć między Kościołem a społeczeństwem.

  Praga, 27 kwietnia 1997r., w 1000-lecie śmierci św. Wojciecha.

•  U progu trzeciego tysiąclecia świadectwo św. Wojciecha jest wciąż obecne w Kościele i wciąż wydaje owoce. Winniśmy jego dzieło ewangelizacji podjąć z nową mocą. Tym, którzy zapomnieli o Chrystusie i Jego nauce, pomóżmy odkryć Go na nowo.

  Gniezno, 3 czerwca 1997r., w 1000-lecie śmierci św. Wojciecha.

•  Przykład św. Wojciecha okazuje się zatem jak nigdy cenny dla dzisiejszej Europy, która choć zachowuje drogi skarb chrześcijańskiej Prawdy, jest świadkiem powstanie w jej łonie różnego rodzaju fermentów rozkładu, właściwego pogańskiej myśli, którą przezwyciężyła nowość Ewangelii, dzięki wspaniałomyślnej – i powiedzmy otwarcie – heroicznej pracy pierwszych misjonarzy, a wśród nich właśnie świętego Patrona Pragi.

  List na tysiąclecie konsekracji biskupiej św. Wojciecha, 2 kwietnia 1983r.