„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” - Pomorski Program Edukacji Morskiej

„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”

 logo_ppem.jpg [284x163]

 

Projekt  „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” realizowany  będzie przez dwa lata szkolne 2012/2013 oraz 2013/2014.

 

Lider projektu:

Departament Edukacji i Sportu/Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Partnerzy:

Fundacja Navigare Mateusza Kusznierewicza (w zakresie szkół podstawowych)

Liga Morska i Rzeczna (w zakresie gimnazjum)

 

Dlaczego edukacja morska?

  1. skuteczne, efektywne oraz atrakcyjne dla uczniów rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez tematykę morską i żeglarską,
  2. nowa kompleksowa oferta edukacyjna służąca realizacji programów rozwojowych szkół podstawowych i gimnazjów,
  3. budowanie tożsamości regionalnej i makroregionalnej,
  4. walory poznawcze, wychowawcze i sportowe żeglarstwa,
  5. wykorzystanie lokalnej infrastruktury wodnej województwa pomorskiego.

 

            W naszej szkole utworzone zostały trzy grupy projektowe. Łącznie w projekcie bierze udział 20 uczniów z klasy 5a i 5b. Opiekę nad grupami sprawuje p. I. Hinz.