Galeria

Dzień Nauczyciela 2017

Z okazji Dnia Nauczyciela Samorząd Uczniowski w imieniu całej społeczności szkolnej przekazał Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi z serca płynące życzenia oraz wręczył upominki. Były nimi zakładki do książki z wydrukowanymi sentencjami, które przygotowały dzieci.

Ilość zdjęć: 12